Online Counter
Geomap oü
 • Tal , Estonia

Ehitusgeodeetilised ja topograafilised mõõdistustööd

 • Geodeetilised ja maamõõdutööd
  • mõõdistus suuremõõtkavaliste plaanide koostamiseks
  • hoonete ja rajatiste väljamärkimine
  • hoonete välis- ja sisemõõdistus
  • eriotstarbeliste objektide mõõdistus ja koordineerimine
 • Andmetöötlus personaalarvutitega
  • suuremõõtkavaliste plaanide koostamine MicroStation'is
  • olemasolevate plaanide digitaliseerimine
  • vajadusel joonisefailide konverteerimine AutoCad'i

Maakorraldustööd

 • Katastriüksuste mõõdistamine
  • jagamiseks ja liitmiseks
  • erastamiseks
  • korteriomandi seadmiseks
  • tagastamiseks