Tallinna Linnamuuseum
Tallinna Linnamuuseum asutati 1937. aastal.  Muuseumi ekspositsioon tutvustab Tallinna ajalugu muinasaja lõpust kuni Eesti taasiseseisvumiseni,