Online Counter
Kastani Lastekeskus OÜ
  • Kastani 38, Tartu, Tartum 50410, Estonia
Ettevõte korraldab Kastanikeskuse lastehoiu tööd ning tegeleb laste huvitegevuse ja lastele suunatud meelelahutustegevuse korraldamise ning läbiviimisega Kastanikeskuses.