Eco Autopesu kk Oy
Ettevöte tegeleb pöhiliselt eraisiku ja firmade auto pesudega. 
Körvalt teostame ka puhastustöid.