Loodusvägi oü
OÜ Loodusvägi on keskendunud tervislike mahetoidu toodete väljaarendamisele, tootmisele ja turustamisele. Loodusväe missioon on pakkuda inimestele tervist toetavaid mahetooteid läbi teadliku tootearenduse, vastutustundliku tootmise ja turustamise.