Online Counter
Vasalemma Valla Päevakeskus
  • Sireli 14, Rummu, Vasalemma

Vasalemma Valla Päevakeskuse eesmärk on:
 1) erihoolekande- ja sotsiaalteenuste osutamine psüühilise erivajadusega isikutele ja toimetulekuraskustega peredele toimetuleku soodustamiseks ning säilitamiseks;
 2) toimetulekuraskustega peredele (sh lastele ja noortele) vaba aja sisustamise võimaluste pakkumine.