GARANTII

GARANTII tööportaalis Kandideeri.ee tähendab Tööpakkujaile seda, et kui Te olete avaldanud oma töökuulutuse ja kuulutamise aeg saab läbi, kuid Teil ei õnnestunud sel korral sobivat kandidaati antud ametikohale siiski leida, siis me oleme valmis sama kuulutuse oma kulul samaks ajaks ühel korral (1) uuesti avaldama.

Teavitage meid jaanus@kandideeri.ee max 14 päeva jooksul peale kuulutuse lõppemist.

NB! Garantii ei kehti piiramtute aastapakettide ega ka kuupakettide korral. Siis saate ise oma kuulutused uuesti avaldada, sest pole piirangut.