12 Jul, 2019

Täisautomaatse tapipingi operaator Sandlas

  • Sandla Puit OÜ
  • Sandla, Saare County, Estonia
Täisajaga - Full Time Tööstuse / Tootmise

Töö kirjeldus - job description.

Operaatori peamine tööülesanne on puitmaterjalide töötlemine täisautomaatse tapipingiga.
-AUER tapipingi programmide sisestamine ja seadistamine;
-toodangu kvaliteedi tagamine ja kontroll;
-pingi regulaarsete hooldustööde läbiviimine;
-toodangu ja tooriku transportimine 3 tonnise tõstukiga.

Tööaeg: E-R, hommikune vahetus 06:00 - 14:30 ja õhtune vahetus 14:30 - 23:00

Vajalik on isikliku sõiduauto kasutusvõimalus. Pakume sõidukompensatsiooni.

Märksõnad, millega märksõnaotsija Teie kuulutuse leidma peaks - lisage nii (üksteise järel, koma ja tühik): köögiabiline, abiline köögis, köögitööline, köögiabi

masinaoperaator, puidutöö, puit, tootmistööline, tootmine, saaremaa

Pilt - Picture


Olen huvitatud