Online Counter
14 Sep, 2019

Vecākais/-ā PHP programmētājs/-a

 • WorkingDay Latvia
 • Latvia
Inseneride / Inseneridele / Inseneeria

Töö kirjeldus - job description.

 • dynatech.png

A client of WorkingDay Latvia - DYNATECH is information technology company providing services to global brands within DYNINNO Group in three key areas: travel, entertainment and finance. People are companies core strength, and their talent and dedication allow company to be step ahead of competition.

Due to company growth company is looking for:

SENIOR PHP DEVELOPER

(2 positions)

Required technical skills and qualification:

 • • At least 4+ years of practical PHP experience is a must
  • Experience with one of following frameworks: Symfony 2nd irritation /Laravel / Zend
  • Experience with high load MySQL DB, DB optimization / indexation
  • You have worked with large capacity systems
  • Great communication skills in English

Great if you have experience or interest with:

 • • Node.js
  • prefer OOP coding style and MVC model frameworks
  • Gitlab, CI / CD, Golang
  • Underattendance of software architecture paradigms and patterns
  • AWS services

What challenges will you have:

 • • You will work with large scale global in-house CMS, various modules
  • You will have opportunity to work on internal business logic
  • You will have opportunity to improve search algorithms
  • You will have dynamic environment, opportunity to implement various solutions, innovate

Company offers:

 • • Great company culture with motivated colleagues
  • Real growth opportunities within the company
  • Fun monthly office events
  • Learning culture: lectures, workshops, possibility to attend international conferences
  • Health Insurance
  • Flexible working hours
  • Salary monthly EUR 2500,00 till 4000,00 Gross
  • Office in Riga Center on Jeruzalemes Street

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Terbatas Street 53-10
Riga, LV-1011
Reg. No. 40003793545
Licence No. 18/2009
Issued: NVA, 02.09.2009.


dynatech.png

WorkingDay Latvia klients Dynatech ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus DYNINNO grupas globāliem zīmoliem 3 pamatdarbības virzienos: tūrisms, izklaide un finanses. Cilvēki ir uzņēmuma virzības spēks, to talanti un centība ļauj uzņēmumam būt soli priekšā.

Līdz ar darbības paplašināšanos aicinām darbā:

VECĀKO PHP IZSTRĀDĀTĀJU

(2 vakances)

Nepieciešamās prasmes:

 • • vismaz 4+ gadu praktiska pieredze izstrādē ar PHP;
  • pieredze ar kādu no framewrokiem: Symfony 2. iritācija / Laravel / Zend;
  • pieredze ar liela apjoma MySQL datu bāzi, datu bāžu optimizācija / indeksācija;
  • lieliskas komunikācijas prasmes angļu valodā.

Novērtēsim, ja Tev ir pieredze vai interese par:

 • • Node.js;
  • OOP programešanas stilu un MVC izstrādes principiem;
  • Gitlab, CI / CD, Golang;
  • sapratne par programmatūras arhitektūras paradigmām unAWS services.

Kādi izaicinājumi Tevi sagaida:

 • • darbs ar liela apjoma globālu in-house sistēmu, dažādiem tās moduļiem;
  • darbs ar sistēmas biznesa loģiku;
  • iespēja uzlabot meklēšanas algoritmus;
  • dinamiska vide, iespēja ieviest dažādus risinājumus, inovēt.

Uzņēmums piedāvā:

 • • lielisku uzņēmuma kultūru, motivētus kolēģus;
  • reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
  • motivējošus ikmēneša pasākumus;
  • mācīšanās kultūru: lekcijas, semināri, iespēja apmeklēt starptautiskas konferences;
  • veselības apdrošināšanu;
  • elastīgu darba laiku;
  • ikmēneša atalgojumu no EUR 2500 līdz 4000 bruto atkarība no pieredzes un prasmēm;
  • biroju Rīgas centrā, Jeruzalemes ielā.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
Tālrunis: +371 24225989
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Tērbatas iela 53-10
Rīga, LV-1011
Reģ. nr. 40003793545
Licences nr. 18/2009
Izdota: NVA, 02.09.2009.Soovin kandideerida