Site Online Counter
03 Dec, 2019

MS Dynamics Navision projektu vadītājs/-a Baltijā

 • WorkingDay Latvia
 • Latvia
Inseneride / Inseneridele / Inseneeria

Töö kirjeldus - job description. • royal canin.jpg

WorkingDay client is an international company Royal Canin which works more than 50 years in the field of health nutrition for animals and has become to leading producer of pet nutrition. Completed by daily interaction with partner professional breeders and veterinarians, and by the ongoing research of scientists at Royal Canin – the company constantly improving and offering nutritional solutions, better suited to the specific needs of cats and dogs, to help pets to live longer and better.

Company are looking for you as our new

MS DYNAMICS NAVISION PROJECT MANAGER for Baltics

Work period: 1 year


Job purpose: The associate on this position is responsible for leading Microsoft Dynamics NAV (Navision) project upgrade to V2 for all 3 Baltic countries in the scope of Sales functionalities.

Key responsibilities:

 • • Prepare business process overview and analyses
  • Do project planning, control and execution
  • Support implementation and launch with qualitative tests and performance monitoring
  • Manage all involved stakeholders – business, developers, suppliers, customers
  • Prepare project execution and status reports

Competences & skills:

 • • University degree in IT or Business Management, or related field
  • Several years within at least IT project management role
  • Knowledge and work experience with Navision (Microsoft Dynamics NAV, v2 preferably)
  • Previous experience leading or participating in Navision implementation would be advantage
  • Strong project management skills
  • Experience managing distributed team in multi-national multi-cultural environment
  • Strong communication and presentation skills, written and verbal
  • Fluent in English
  • Good analytical skills
  • Independent, team player, attention to details, flexible, quick learner and result oriented
  • The position requires the willingness to travel on a frequent basis

Your benefits working in Royal Canin team:

 • • Opportunity to grow professionally and personally in an innovative international company
  • To be in a perfect place to take on demanding challenges and act independently
  • A chance to be creative, generate ideas and get support in order to execute project effectively
  • Getting care from the company by receiving an attractive benefits package and spending working time in pet friendly office
  • Remuneration based on your experience and qualification from EUR 2500 - 3000 gross, plus bonuses
  • Health and life insurance
  • Possibility to prolong job contract
  • A modern office in center of Riga with a terrace and an opportunity to bring your dog to work

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ineta Mazūre:
Phone: +371 29212890
E-mail: ineta.mazure@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Terbatas Street 53-10
Riga, LV-1011
Reg. No. 40003793545
Licence No. 18/2009
Issued: NVA, 02.09.2009.royal canin.jpg

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums Royal Canin, kas 50 gadus darbojas dzīvnieku veselīga uztura jomā un ir kļuvis par nozīmīgāko suņu un kaķu barības ražotāju.

Balstoties uz zināšanām par dzīvniekiem, ko papildina dzīvnieku audzētāju, uztura speciālistu, veterinārārstu un līdzīgu profesionāļu pieredze, kā arī pētījumi sadarbībā ar zinātniekiem, uzņēmums nepārtraukti pilnveido un piedāvā uztura risinājumus, kas labāk piemēroti kaķu un suņu specifiskajām vajadzībām, ļaujot tiem dzīvot ilgāk un labāk.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

MS DYNAMICS NAVISION PROJEKTU VADĪTĀJU BALTIJĀ

Darba periods: 1 gads.


Amata mērķis: Būt atbildīgam/-ai par Microsoft Dynamics NAV (Navision) pārdošanas moduļa projekta vadīšanu, pilnveidojot uz V2 (versija 2) visās 3 Baltijas valstīs.

Galvenās atbildības:

 • • sagatavot biznesa procesu pārskatu un analīzi;
  • veikt projekta plānošanu, kontroli un izpildi;
  • atbalstīt uzlabojumu ieviešanu un uzsākšanu, izmantojot kvalitatīvus testus un nodrošinot veiktspējas uzraudzību;
  • pārvaldīt visas iesaistītās puses - bizness, izstrādātāji, piegādātāji, klienti;
  • sagatavot projekta izpildes un statusa atskaites.

Kompetences & prasmes:

 • • augstākā izglītība IT vai biznesa vadībā, vai citā saistītā jomā;
  • vairāku gadu pieredze IT projektu vadības lomā;
  • zināšanas un darba pieredze ar Navision (vēlams Microsoft Dynamics NAV, v2);
  • iepriekšēja pieredze Navision ieviešanā būtu Jūsu priekšrocība;
  • spēcīgas projektu vadības prasmes;
  • vadības pieredze darbā ar attālināto komandu daudznacionālā, multikulturālā vidē;
  • spēcīgas komunikācijas un prezentācijas prasmes gan rakstiskas, gan mutiskas;
  • teicamas angļu valodas prasmes;
  • labas analītiskās prasmes;
  • neatkarīgs/-a, komandas spēlētājs/-a, uzmanīgs/-a pret detaļām, elastīgs/-a, spēja ātri mācīties un orientēts/-a uz rezultātu;
  • amata ietvaros nepieciešams bieži doties komandējumos.

Jūsu ieguvumi, strādājot Royal Canin komandā:

 • • iespēju turpināt profesionālo un personīgo izaugsmi inovatīvā, starptautiskā uzņēmumā;
  • būt ideālā vietā, kur pieņemt sarežģītus izaicinājumus un darboties patstāvīgi;
  • iespēju būt radošam/-ai, ģenerēt idejas un saņemt atbalstu, lai efektīvi īstenotu projektu;
  • rūpes no uzņēmuma, saņemot pievilcīgu bonusu paketi un pavadot darba laiku mājdzīvniekiem draudzīgā birojā;
  • atalgojumu, balstītu uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 2500 – 3000 bruto, kā arī prēmijas;
  • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
  • darba līgumu sākotnēji uz 1 gadu, ar iespējamību to pagarināt;
  • mūsdienīgu biroju Rīgas centrā un iespēju ņemt līdzi uz darbu savu suni.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inetu Mazūri:
Tālrunis: +371 29212890
E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Tērbatas iela 53-10
Rīga, LV-1011
Reģ. nr. 40003793545
Licences nr.18/2009
Izdota: NVA, 02.09.2009.Soovin kandideerida