Site Online Counter
16 Jan, 2020

Veevärgilukksepp Tallinnas

  • Rempfast OÜ
  • Tallinn, Estonia
Täisajaga - Full Time   Ehituse / Kinnisvara Santehnik / Torulukksepp / Santehnikute tööpakkumised

Töö kirjeldus - job description.

Tööd saab

VEEVÄRGILUKKSEPP

Välistrasside montaaz, remont, hooldus

Töö iseloom: meeskonna liige

 

Veevärgilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine, välistrasside ja rajatiste ehitamine Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.

Veevärgilukksepa 4. taseme kutse isik korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades.

Tööosad:

  • Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine
  • Välistrasside ja rajatiste ehitamine.
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine.

Veevärgilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonna­tingimustes, nii sees kui väljas. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Töövahendid: pinnasevibraator, ketaslõikur, akutrell, vibrotrell, teemantpuurmasin, pressid toruliitmike tegemiseks, jne.

Pilt - Picture


Soovin kandideerida