13 Nov, 2017

Kuluarvestaja

  • OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus
  • Mustamäe, Tallinn, Tallinna linn, Estland
Täiskohaga või poole kohaga - Full Time or Part Time Finants / Kindlustuse

Töö kirjeldus

Kuluarvestaja töö eesmärgiks on temale personaalselt kinnitaud hoonete kulude jagamine ja korteriomanikele arvete koostamine

Kuluarvestaja peab:

* koguma, süstematiseerima ja sisestama hoone ning korterite näidud;

* süstematiseerima dokumentatsiooni kujul, mis tagab info leidmise kiiremal ja lihtsamal viisil

* jagama kulusid vastavalt eelarvele, kuludokumentidele, tarbitud kogustele, koosoleku protokollidele, muudele hoonet puudutavatele otsustele;

* väljastama arved paberil ja e-maili teel

* edastama otsekorralduslepingu sõlminud korteriomanike arvete  summad panka

* sisestama laekumised ja pidama arvestust võlglaste üle

* teavitama hoone haldurit  tekkinud probleemidest ja aitama võimalusel neid lahendada

Tööandja pakub

* meeldivat kollektiivi

* kaasaegset töökeskkonda

* ühisüritusi

Nõutud

* omab või on omandamas majanduslikku kõrgharidust

* oskab kasutada arvutit

 *tunneb korteriühistu ja kinnisvaraalast seadusandlust

Nõutud töökogemus

eelnev töökogemus finatsalal

Kontaktisik

Marilyn Maasikamäe

Kandideeri kohe