Online Counter

Personaliotsing Kandideeri.ee kuni 287 sotsmeedialehe kaasabil

Personaliotsing Kandideeri.ee kuni 287 sotsmeedialehe kaasabil.

Kandideeri.ee hallata on 287 sotsmeedialehte/gruppi. Me ei reklaami neid. Idee on, et igal lehel oleks võimalikult suur % erinevaid inimesi. Kui Teie teete sotsmeedias ühe jagamise, siis meie teeme samal ajal 287 jagamist. Ja veel, mitte keegi ei kustuta neid meie jagatud postitusi ära, need jäävad sotsmeediaavarustesse ja on seal leitavad. Samal ajal, kui me jagame teie töökuulutusi, olete te pildis ja Teie tuntus kasvab ning kinnistub veelgi, samuti kasvatab see käivet. Soovitamegi seepärast Teil mitte ainult personali meie kaudu otsida vaid kasutada oma töökuulutusi luues seda ressurssi ära ka oma turunduses. Selline hulk sotsmeediakanaleid teeb meie teenuse unikaalseks ja seda ei ole ka võimalik kopeerida, kuna me alustasime juba 2010 aastal ja kõik kanalid on kasvanud ja kasvavad orgaaniliselt. Kui kõik meie sotsmeediakontaktid oleksid ühel lehel, siis oleks toimivus 287 korda vähem efektiivne. See lahendus, et "õunad pole ühes korvis" aitabki säästa Teie raha, meie raha ja parandada otsingu tulemusi ning luua kiiremini lai ja tõhusamalt toimiv reklaamiulatus. Vaata näiteks meie esimest lehte sotsmeedias: www.facebook.com/lookingforajob