Blog Hit Counter

Tööpakkumine

Tööpakkumine | Tööpakkumised | Sobiva palga ja tingimustega tööpakkumised. Vali sobiv töö ja kandideeri kohe.

Tööd kategooria järgi

Viimati lisatud tööpakkumised

06 Apr, 2020
Ootame oma meeskonnaga liituma ELEKTRIINSENERI kes soovib töötada parimatega.   Osaled terviklikus projekteerimisprotesessis, kus arhitektuur ja eriosad töötavad ühes büroos Töötad uudses ‘Õnnelik töötaja’ kontseptsiooniga kontoris Sinu töökoht asub mugava ligipääsuga piirkonnas ja töötingimused on paindlikud Sul on elektrotehnikaalased põhiteadmised ja kogemused Oskad kasutada CADS/CADMATIC ja AutoCAD programme Sul on täpne ja süsteemne tööstiil Oled erialase haridusega või seda omandamas Oled iseseisev ja kiire taibuga Märksõnad: tööpakkumised elektriinsenerile, elektriinseneridele, insenerile, tööpakkumised, vabad töökohad elektriinsenerile Tallinnas, elektriinsener, insener, projekteerimine, elektrotehnika, CADS, CADMATIC, AutoCAD programm, Esplan töökohad, töökuulutused
Esplan OÜ Järvevana tee 7b, Tallinn, Estonia Täisajaga või osalise ajaga - Full Time or Part Time
06 Apr, 2020
Ootame oma meeskonnaga liituma EHITUSINSENERI kes soovib töötada parimatega. Osaled terviklikus projekteerimisprotesessis, kus arhitektuur ja eriosad töötavad ühes büroos Räägid kaasa olulistes otsustes ja suunad valdkonna tulevikku Töötad uudses ‘Õnnelik töötaja’ kontseptsiooniga kontoris Sinu töökoht asub mugava ligipääsuga piirkonnas ja töötingimused on paindlikud Sul on erialane akadeemiline kraad Sul on 3 aastat töökogemust Oskad kasutada Teklat, Revitit ja muud mudelprojekteerimise tarkvara Oled täpse ja süsteemse tööstiiliga Märksõnad: ehitus, projekteerimine, insener, ehitusinsener, arhitektuur, arhitekt
Esplan OÜ Järvevana tee 7b, Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
oma tööpiirkonna kinnisvara seisundi hindamine, sellest lähtuvalt parendusettepanekute tegemine, vajalike tööde planeerimine ja korraldamine; vajadusel ehitusprojektide koordineerimine ja juhtimine; haridusasutuste nõustamine kinnisvara haldus- ja hooldusküsimustes.   Oled oodatud meeskonda, kui Sul on: kõrgharidus (soovitavalt tehniline või ehitusalane); eelnev töökogemus sarnasel ametikohal; head teadmised ehitusest ja kinnisvara haldusest; eesti keele oskus kõrgtasemel; tööks vajalikud arvutikasutamise oskused; tahe teha koostööd, oled hea suhtleja ja organiseerija, kohusetundlik ja usaldusväärne ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega. Kandideerimiseks esita: motiveeritud avaldus; elulookirjeldus (CV); haridustaset tõendava dokumendi koopia.   Meie pakume Sulle huvitavat ning mitmekülgset tööd, eneseteostus- ja arenguvõimalusi, sõbralikke kolleege ning kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames.
Tallinna Haridusamet Estonia puiestee 5a, Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
haridusasutuste digipädevuste arendamise suunamine, koordineerimine ja monitooring;   haridusasutuste haridustehnoloogia-alane nõustamine;   digiõppevara juurutamine haridusasutustes ja kasutamise toetamine;   info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste trendide, vahendite ja võimaluste seire (sh riiklikud ja rahvusvahelised arengusuunad) ning teavitus haridusasutustele;   ettepanekute tegemine haridusasutuste digitaristu kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis. Oled oodatud meeskonda kui:   oled kõrgharidusega (soovitavalt pedagoogiline või infotehnoloogialane);   oled varasemalt töötanud sarnasel ametikohal;   oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt kesktasemel;   omad tööks vajalikke arvutikasutamise oskusi;   Sul on tahe teha koostööd, oled hea suhtleja ja läbirääkija, kohusetundlik ja usaldusväärne ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega. Kandideerimiseks esita:   motiveeritud avaldus;   elulookirjeldus (CV);   haridustaset tõendava dokumendi koopia Meie pakume Sulle: Huvitavat ning mitmekülgset tööd, eneseteostus- ja arenguvõimalusi, sõbralikke kolleege, ühisüritusi ning kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames.
Tallinna Haridusamet Estonia puiestee 5a, Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Töö Maardus - PÕHIKOOLI DIREKTOR. Maardu Põhikool on vene õppekeelega ja ligi 385 õpilasega Maardu linnas (Noorte 10) asuv kool. Direktori tööülesanded: Kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine. Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 20. aprilliks 2020 meiliaadressile: vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil: Kallasmaa 1, 74111 Maardu . Lisainformatsioon: tel. 6060 748, e-post vaido.niinesalu@maardu.ee Märksõnad: kooli direktor, koolidirektor, direktor, töö Maardus, Maardu tööpakkumised
Maardu Linnavalitsus Noorte 10, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Kallavere Keskkool on eesti õppekeelega ja ligi 230 õpilasega Maardu linnas asuv kool. Direktori tööülesanded: Kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 20. aprilliks 2020 meiliaadressile: vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga Kallavere Keskkooli direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu. Lisainformatsioon: tel. 6060748, e-post: vaido.niinesalu@maardu.ee
Maardu Linnavalitsus Noorte 5, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Maardu Kunstide kool on  huvikoolina tegutsev kool, mis annab huviharidust muusika ja kunsti valdkonnas. Kool on Maardu Linnavalitsuse hallatav asutus. Tööülesanded: Kooli kasvatus-, õppe-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine. Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine. Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, CV ja motivatsioonikiri  saata  hiljemalt 20.  aprilliks 2020  meiliaadressile:  vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil: Kallasmaa 1, 74111 Maardu . Lisainformatsioon: tel. 6060 748,  e-post vaido.niinesalu@maardu.ee
Maardu Linnavalitsus Keemikute 19, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,400 - €1,500 kuus
Laste õiguste ja huvide kaitsmine, perede nõustamine, vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine. Kandideerimiseks saata CV aadressile sandra@maardu.ee
Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Pärnu Linnavalitsus otsib oma meeskonda tehnovõrkude insener-planeerijat. Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna tehnilisest infrastruktuurist tervikliku ülevaate omamine, tehnovõrkude ja -rajatiste arenguga seotud küsimuste lahendamine ja planeerimine.   Nõudmised kandidaadile: » erialane kõrg- või eriharidus » planeerimistegevust ja tehnilise infrastruktuuri arengut reguleeriva seadusandluse tundmine» » projektide ja planeeringute lugemisoskus; » väga hea koostöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus; » algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; » iseseisvus, pingetaluvus, täpsus ja kohusetunne; » hea arvutikasutamise oskus.   Kasuks tuleb: » teid ja tehnovõrkusid käsitlevate projekteerimisnormide ning standardite tundmine; » joonestamise tarkvara (CAD) kasutamise oskus; » eelnev erialane töökogemus.   Omalt poolt pakume: » erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd » eneseteostamise ja täiendamise võimalust antud valdkonnas » 35 kalendripäeva puhkust     Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 1. mail 2020 Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile personal@parnu.ee Märgusõna ”tehnovõrkude insener-planeerija ” Info telefonil 444 8322
Pärnu Linnavalitsus Pärnu, Pärnu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Projektijuht, Pärnu. Projektijuhi peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna kasutuses olevate hoonete ehitus- ja remonditööde organiseerimine, Pärnu linna uusehituste projekteerimise ja ehitamise korraldamine ning linna teede tänavate ja tänavavalgustuste rekonstrueerimis- ja ehitusprojektide tellimine, ehitustööde organiseerimine.   Nõudmised kandidaadile: » tehniline kõrg- või eriharidus (ehituse või teedeehitus erialal) » vähemalt kolmeaastane erialal töökogemus » väga hea koostöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus; » algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; » iseseisvus, pingetaluvus, täpsus ja kohusetunne; » hea arvutioskus.   Kasuks tuleb: » töökogemus avalikus sektoris   Omalt poolt pakume: » erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd » eneseteostamise ja täiendamise võimalust antud valdkonnas » summeeritud tööaega, 35 kalendripäeva puhkust   Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 19. aprillil 2020 Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile personal@parnu.ee Märgusõna ”projektijuht ” Info telefonil 444 8302  Märksõnad: projketid, projektijuhtimine, projektijuht, töö Pärnus, tööpakkumised Pärnus, tööpakkumine Pärnus
Pärnu Linnavalitsus Suur-Sepa 16, Pärnu, Pärnu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
DS Smith Packaging Estonia AS Pae 24, Lasnamäe
06 Apr, 2020
€2,000 kuus
- Autoteeninduse töö planeerimine ja tööprotsessi haldamine, - Klientidega suhtlemine ja nõustamine, - Vajalikute tarvikute ja kauba tellimine, - Meeskonna juhtimine, motiveerimine ja värbamine, - Hinnapakkumiste ja arvete koostamine, - Teeninduse arendamine ja haldamine, - Inventuuride teostamine ning dokumentide korrashoid
Kummibox OÜ Teguri 37a, Tartu, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,200 kuus
 Autoremondilukksepp Tartus. Sõidu- ja pakiautode autoremondi ning hoolduste teostus Sõidu- ja pakuautode rehvitöö Märksõnad: autolukksepp, lukksepp, autoremont, rehvitööd, töö Tartus, tööpakkumised Tartus
Kummibox OÜ Teguri 37a, Tartu, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Основные обязанности:                     - проектирование изделий и металлоконструкций                     - согласование и подготовка сборочных чертежей                     - выполнение необходимых технических расчетов   Требования к кандидату:                     - опыт проектирования в AutoCAD / SolidWorks                     - техническая грамотность                     - аналитическое и логическое мышление   Пригодится:                     - высшее образование по специальности                     - знание английского языка   Компания предлагает:                     - конкурентоспособную зарплату                     - возможности самореализации и развития                     - интересные профессиональные задачи и опыт работы
Vimana OÜ Кохтла-Ярве, Ida-Viru County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Põhikohustused:                     - toodete ja metallkonstruktsioonide projekteerimine                     - koostejooniste kooskõlastamine ja ettevalmistamine                     - vajalike tehniliste arvutuste tegemine   Nõuded kandidaadile:                     - projekteerimiskogemus AutoCAD / SolidWorksis                     - tehniline taip                     - analüütiline ja loogiline mõtlemine   Kasulik:                      - erialane kõrgharidus                      - inglise keele oskus     Ettevõte pakub:                     - konkurentsivõimeline palk                     - eneseteostuse ja arengu võimalused                     - huvitavad erialased ülesanded ja töökogemus
Vimana OÜ Kohtla-Järve, Ida-Viru County, Estonia; Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Сварка стальных конструкций по чертежам. Требования к кандидату - Сварочные работы одним из процессов: 135/136, 141, 111 - под каждого специалиста есть  работа - Основные знания по предотвращению сварочных дефектов и методам их устранения - Опыт работы по специальности - Умение самостоятельно работать с чертежами и измерительными инструментами. - Наличие паспорта ЕС, паспорта негражданина Латвии/Эстонии либо вида на жительство в Евросоюзе.** ** В последнем случае базовый тариф оплаты может быть немного ниже. - Знание русского языка на разговорном уровне (для общения с руководством) Фирма предлагает - Средний тариф начиная  от 14 €/час (нетто). Реальная заработная плата зависит от результата сваренных образцов и производственных навыков, соответственно может быть заметно больше. - Денежные премии за качественно сделанную работу - Французские трудовые договора с полным медицинским и социальным пакетом, действующие на территории всей Европы. - Фирма оплачивает подоходный налог, проживание, транспорт, и т.д., все кроме питания. - Работа 48 часов в неделю. - 2-3 месяца работаете во Франции, 2 недели отдыхаете дома. - Два вида трудовых договоров:    *Бессрочный, работа гарантирована на 4-5 лет    *Ограниченный : 3 месяца, предусмотрена 10% премия за весь период если сотрудник качественно и   добросовестно отработал 3 месяца
Vimana OÜ France Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
   -Teraskonstruktsioonide keevitamine vastavalt joonistele.  Nõuded kandidaadile   - Keevitustööd 135/136, 111 või 141 - iga spetsialisti jaoks on tööd   - Põhiteadmised keevitusdefektide ennetamise ja nende kõrvaldamise meetodite kohta   - Eriala kogemus   - Oskus iseseisvalt töötada jooniste ja mõõtevahenditega.   - EL-i passi, Läti/Eesti mittekodaniku passi või alalise elamisloa olemasolu EL-dus.   **** Viimasel juhul võib põhimakse määr olla pisut madalam   - Vene keele oskus vestlustasandil (juhtkonnaga suhtlemiseks)   Ettevõtte pakub:  -  Keskmine tunni tasu alustades 14 EUR puhtalt kätte. Reaalpalk sõltub tulemusest, vastavalt võib olla rohkem. - Rahalised boonused kvaliteetse töö eest - Tööleping Prantsusmaa firmaga, täis meditsiini- ja sotsiaalpaketiga, mis kehtib kogu EL territooriumil -  Ettevõttelt tasutakse maksud, majutus, transport, jne., kõik peale toidu.-     Stabiilset tööd (48 tundi nädalas). - 2-3 kuud töötamist Prantsusmaal, 2 nädalat kodus puhata. -  Kahte tüüpi töölepinguid:       • Piiramatu, töö tagatud 4-5 aastat • Piiratud: 3 kuud, 10% lisatasu kogu perioodi eest, kui töötaja töötas 3 kuud kvaliteetselt ja kohusetundlikult
Vimana OÜ Prantsusmaa Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,200 - €1,600 kuus
Töölise peamiseks tööülesandeks on elektriinstalatsiooni tööd
Light Elekter OÜ Harjumaa, Estonia Täisajaga - Full Time