PRIVAATSUSTINGIMUSED ja EESKIRJAD

KANDIDEERI.EE PRIVAATSUSTINGIMUSED ja KASUTAMISEESKIRI.


Sissejuhatus

Enne [www.kandideeri.ee] kasutama asumist palun lugege hoolikalt allpool toodud privaatsus- ja kasutustingimused.

[www.kandideeri.ee] võib käesolevaid kasutustingimusi mis tahes ajal muuta.

Pakutavad teenused

[www.kandideeri.ee] pakub teenust tööotsijate ja tööpakkujate ühendamiseks. Tööotsijad ja tööpakkujad saavad registreeruda, luua profiile/CV-sid/tööpakkumisi ning otsida tööpakkumisi ja CVsid.

Privaatsuspoliitika

Tööotsijate isikuandmed on kättesaadavad tööandjatele, kes kasutavad [www.kandideeri.ee] portaali teenust töötajate otsingul [www.kandideeri.ee]. Isikuandmed sisaldavad nime, mis on kohustuslik, e-posti aadressi, mis on kohustuslik, ja telefoninumbrit, mis on valikuline, samuti muid isiklikke andmeid, mida kasutaja enda kohta vabal tahtel on soovinud avaldada.


[www.kandideeri.ee] võib kasutada kasutaja poolt antud isikuandmeid selleks, et teavitada kasutajat mis tahes uudistest ja eripakkumistest, mis on seotud üksnes veebilehega [www.kandideeri.ee]. Kasutaja võib nendest teavitustest igal ajal loobuda. [www.kandideeri.ee] ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele pooltele, välja arvatud teenuse osutamisega seotud toimingutel.

Palume Teil liitumisel kinnitada oma nõusolekut meie Privaatsuspoliitika tingimustega. 


Allpool olev annab ülevaate kandidaatidelt kogutavate andmete säilitamise ja töötlemise kohta [www.kandideeri.ee] värbamise- ja valikuprotsessides. Kinnitame, et salvestame ja töötleme andmeid, mida meile esitate, ainult meie volitatud isikute poolt värbamise eesmärgil (hindamaks Teie sobivust kandideeritavale ametikohale).

Volitatud isikud on kõik meie teenust [www.kandideeri.ee] kasutavad Tööandjad.

Kui Te kandideerite erinevatele ametikohtadele või ei täpsusta kandideerimisel konkreetset ametikohta, töötleme Teie andmeid kõigi Teie profiilile vastavate ametikohtade värbamise- ja valikuprotsessides. Teie andmeid säilitatakse maksimaalselt 1 aasta alates värbamisprotsessi lõppemisest, seejärel hävitatakse Teie andmed nõuetekohasel viisil. 

Kui soovite enda andmeid meie andmebaasis säilitada, saate seda ise teha, uuendades portaalis ise oma andmeid.

Teil on igal ajal õigus saada teavet meie poolt säilitatavate Teie kohta kogutud andmete ning Teid puudutavate otsuste tegemise kohta. Samuti kustutame Teie andmed kohe, kui Te selleks soovi avaldate. 

Kandideerides annate oma nõusoleku, et jagame vajadusel Teie andmeid oma koostööpartneritega ainult sellel määral ja eesmärgil, mis on värbamisprotsessi raames vajalik. 

Veebilehe kasutamine

Veebilehte [www.kandideeri.ee] ei tohi kasutada järgnevatel eesmärkidel:

  1. [www.kandideeri.ee] kasutajatega ühenduse võtmine seoses mis tahes muu teemaga kui tööle värbamine.
  2. [www.kandideeri.ee] kasutajatega ühenduse võtmine mis tahes kolmanda firma teenuste pakkumiseks.
  3. Mis tahes ebaseadusliku sisu postitamine.

Kasutaja on kohustatud oma profiilil ja tööpakkumistele vastates andma tõeseid andmeid.


Mis tahes [www.kandideeri.ee] veebilehelt leitud teksti või piltide kasutamine isiklikul või kaubanduslikul eesmärgil on keelatud.
 
Kasutaja andmed

[www.kandideeri.ee] ei ole vastutav tööpakkumistes ja profiilides leiduvate mis tahes ebatõeste ja/või ebatäpsete andmete eest.
[www.kandideeri.ee] võib kasutaja poolt veebilehele antud mis tahes andmeid muuta või kustutada.

Vastutus

[www.kandideeri.ee] ei vastuta mis tahes kahju eest, mis kasutajale veebilehe kasutamise kaudu osaks võib saada.
 
Küpsiste kasutamise poliitika

Meie veebileht kasutab küpsiseid.
Küpsis on fail, mis sisaldab tunnust (tähtede ja numbrite kombinatsiooni), mille veebiserver saadab veebibrauserile ja mille brauser säilitab. Seejärel saadetakse tunnus serverile tagasi iga kord, kui brauser serverile teatud lehe päringu esitab.

Me kasutame oma veebilehe külastatavuse analüüsimiseks Google Analytics’it.
Meie analüüsi teenusepakkuja loob küpsiste abil veebilehe kohta üldstatistilisi ja muid andmeid.

Teil on võimalik juba arvutisse salvestatud küpsiseid kustutada. Kasutage oma brauserimenüü „Abi“ suvandit, kus on seletatud, kuidas seda teha. Küpsiste kustutamine mõjutab selle veebilehe kasutatavust negatiivselt.

 

TERMS & CONDITIONS

Introduction

Please read these Terms & Conditions carefully before using [www.kandideeri.ee].
[www.kandideeri.ee] reserves the right to modify these Terms & Conditions at any time.


Services Provided

[www.kandideeri.ee] provides a service to bring Job Seekers and Employers together. Job Seekers and Employers can register, create profiles/job posts and search for jobs and resumes.


Privacy Policy

Job Seeker personal data will be available to Employers visiting [www.kandideeri.ee]. Personal data includes a Name which is mandatory, an email Address which is mandatory and a Telephone Number which is optional.

Personal data provided by the user may be used by [www.kandideeri.ee] to notify the user of any news, and or promotional offers relating only to the [www.kandideeri.ee] website. The user can unsubscribe from these notifications at anytime.

[www.kandideeri.ee] will not disclose user personal data to any third party.


Website Use

[www.kandideeri.ee] may not be used for any of the following purposes:

  1. To contact [www.kandideeri.ee] users regarding any issue apart from the purpose of recruitment.
  2. To contact [www.kandideeri.ee] users to offer any services from a 3rd party company.
  3. To post any illegal content.

The user is required to provide truthful information in their profile or job post.

It is prohibited to use any text or images from [www.kandideeri.ee] for personal or commercial use.
 

User Information

[www.kandideeri.ee] does not hold responsibility for any untruthful and/or inaccurate information included in job posts and profiles.

[www.kandideeri.ee] reserves the right to edit or delete any information submitted by the user to the website.


Liability

[www.kandideeri.ee] will not be responsible for any loss or damage the user may encounter from using the website.
 

Cookies Policy

Our website uses cookies.

A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server.

We use Google Analytics to analyse the use of our website.

Our analytics service provider generates statistical and other information about website use by means of cookies.

You can delete cookies already stored on your computer. Please visit the 'Help' option in your browser menu to learn how to do this. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of this website.