Blog Hit Counter

Töökuulutused - töökuulutused avalda soodsalt

Töökuulutused - avalda soodsalt

Töökuulutused ja tookuulutused ning töö kuulutused leiate kõik Töökuulutused.ee -st (alias Kandideeri.ee). Töökuulutuste soodne avaldamine - soodne tööportaal Kandideeri.ee (töökuulutused.ee)

Töökuulutuste avaldamise hinnakiri

 Vaata töökuulutuse avaldamise hindu, klõpsa siin.

Viimati avaldatud töökuulutused

06 Apr, 2020
Ootame oma meeskonnaga liituma ELEKTRIINSENERI kes soovib töötada parimatega.   Osaled terviklikus projekteerimisprotesessis, kus arhitektuur ja eriosad töötavad ühes büroos Töötad uudses ‘Õnnelik töötaja’ kontseptsiooniga kontoris Sinu töökoht asub mugava ligipääsuga piirkonnas ja töötingimused on paindlikud Sul on elektrotehnikaalased põhiteadmised ja kogemused Oskad kasutada CADS/CADMATIC ja AutoCAD programme Sul on täpne ja süsteemne tööstiil Oled erialase haridusega või seda omandamas Oled iseseisev ja kiire taibuga Märksõnad: tööpakkumised elektriinsenerile, elektriinseneridele, insenerile, tööpakkumised, vabad töökohad elektriinsenerile Tallinnas, elektriinsener, insener, projekteerimine, elektrotehnika, CADS, CADMATIC, AutoCAD programm, Esplan töökohad, töökuulutused
Esplan OÜ Järvevana tee 7b, Tallinn, Estonia Täisajaga või osalise ajaga - Full Time or Part Time
06 Apr, 2020
Ootame oma meeskonnaga liituma EHITUSINSENERI kes soovib töötada parimatega. Osaled terviklikus projekteerimisprotesessis, kus arhitektuur ja eriosad töötavad ühes büroos Räägid kaasa olulistes otsustes ja suunad valdkonna tulevikku Töötad uudses ‘Õnnelik töötaja’ kontseptsiooniga kontoris Sinu töökoht asub mugava ligipääsuga piirkonnas ja töötingimused on paindlikud Sul on erialane akadeemiline kraad Sul on 3 aastat töökogemust Oskad kasutada Teklat, Revitit ja muud mudelprojekteerimise tarkvara Oled täpse ja süsteemse tööstiiliga Märksõnad: ehitus, projekteerimine, insener, ehitusinsener, arhitektuur, arhitekt
Esplan OÜ Järvevana tee 7b, Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
oma tööpiirkonna kinnisvara seisundi hindamine, sellest lähtuvalt parendusettepanekute tegemine, vajalike tööde planeerimine ja korraldamine; vajadusel ehitusprojektide koordineerimine ja juhtimine; haridusasutuste nõustamine kinnisvara haldus- ja hooldusküsimustes.   Oled oodatud meeskonda, kui Sul on: kõrgharidus (soovitavalt tehniline või ehitusalane); eelnev töökogemus sarnasel ametikohal; head teadmised ehitusest ja kinnisvara haldusest; eesti keele oskus kõrgtasemel; tööks vajalikud arvutikasutamise oskused; tahe teha koostööd, oled hea suhtleja ja organiseerija, kohusetundlik ja usaldusväärne ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega. Kandideerimiseks esita: motiveeritud avaldus; elulookirjeldus (CV); haridustaset tõendava dokumendi koopia.   Meie pakume Sulle huvitavat ning mitmekülgset tööd, eneseteostus- ja arenguvõimalusi, sõbralikke kolleege ning kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames.
Tallinna Haridusamet Estonia puiestee 5a, Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
haridusasutuste digipädevuste arendamise suunamine, koordineerimine ja monitooring;   haridusasutuste haridustehnoloogia-alane nõustamine;   digiõppevara juurutamine haridusasutustes ja kasutamise toetamine;   info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste trendide, vahendite ja võimaluste seire (sh riiklikud ja rahvusvahelised arengusuunad) ning teavitus haridusasutustele;   ettepanekute tegemine haridusasutuste digitaristu kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis. Oled oodatud meeskonda kui:   oled kõrgharidusega (soovitavalt pedagoogiline või infotehnoloogialane);   oled varasemalt töötanud sarnasel ametikohal;   oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt kesktasemel;   omad tööks vajalikke arvutikasutamise oskusi;   Sul on tahe teha koostööd, oled hea suhtleja ja läbirääkija, kohusetundlik ja usaldusväärne ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega. Kandideerimiseks esita:   motiveeritud avaldus;   elulookirjeldus (CV);   haridustaset tõendava dokumendi koopia Meie pakume Sulle: Huvitavat ning mitmekülgset tööd, eneseteostus- ja arenguvõimalusi, sõbralikke kolleege, ühisüritusi ning kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames.
Tallinna Haridusamet Estonia puiestee 5a, Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Töö Maardus - PÕHIKOOLI DIREKTOR. Maardu Põhikool on vene õppekeelega ja ligi 385 õpilasega Maardu linnas (Noorte 10) asuv kool. Direktori tööülesanded: Kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine. Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 20. aprilliks 2020 meiliaadressile: vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil: Kallasmaa 1, 74111 Maardu . Lisainformatsioon: tel. 6060 748, e-post vaido.niinesalu@maardu.ee Märksõnad: kooli direktor, koolidirektor, direktor, töö Maardus, Maardu tööpakkumised
Maardu Linnavalitsus Noorte 10, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Kallavere Keskkool on eesti õppekeelega ja ligi 230 õpilasega Maardu linnas asuv kool. Direktori tööülesanded: Kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 20. aprilliks 2020 meiliaadressile: vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga Kallavere Keskkooli direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu. Lisainformatsioon: tel. 6060748, e-post: vaido.niinesalu@maardu.ee
Maardu Linnavalitsus Noorte 5, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Maardu Kunstide kool on  huvikoolina tegutsev kool, mis annab huviharidust muusika ja kunsti valdkonnas. Kool on Maardu Linnavalitsuse hallatav asutus. Tööülesanded: Kooli kasvatus-, õppe-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine. Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine. Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, CV ja motivatsioonikiri  saata  hiljemalt 20.  aprilliks 2020  meiliaadressile:  vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil: Kallasmaa 1, 74111 Maardu . Lisainformatsioon: tel. 6060 748,  e-post vaido.niinesalu@maardu.ee
Maardu Linnavalitsus Keemikute 19, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,400 - €1,500 kuus
Laste õiguste ja huvide kaitsmine, perede nõustamine, vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine. Kandideerimiseks saata CV aadressile sandra@maardu.ee
Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Pärnu Linnavalitsus otsib oma meeskonda tehnovõrkude insener-planeerijat. Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna tehnilisest infrastruktuurist tervikliku ülevaate omamine, tehnovõrkude ja -rajatiste arenguga seotud küsimuste lahendamine ja planeerimine.   Nõudmised kandidaadile: » erialane kõrg- või eriharidus » planeerimistegevust ja tehnilise infrastruktuuri arengut reguleeriva seadusandluse tundmine» » projektide ja planeeringute lugemisoskus; » väga hea koostöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus; » algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; » iseseisvus, pingetaluvus, täpsus ja kohusetunne; » hea arvutikasutamise oskus.   Kasuks tuleb: » teid ja tehnovõrkusid käsitlevate projekteerimisnormide ning standardite tundmine; » joonestamise tarkvara (CAD) kasutamise oskus; » eelnev erialane töökogemus.   Omalt poolt pakume: » erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd » eneseteostamise ja täiendamise võimalust antud valdkonnas » 35 kalendripäeva puhkust     Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 1. mail 2020 Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile personal@parnu.ee Märgusõna ”tehnovõrkude insener-planeerija ” Info telefonil 444 8322
Pärnu Linnavalitsus Pärnu, Pärnu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Projektijuht, Pärnu. Projektijuhi peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna kasutuses olevate hoonete ehitus- ja remonditööde organiseerimine, Pärnu linna uusehituste projekteerimise ja ehitamise korraldamine ning linna teede tänavate ja tänavavalgustuste rekonstrueerimis- ja ehitusprojektide tellimine, ehitustööde organiseerimine.   Nõudmised kandidaadile: » tehniline kõrg- või eriharidus (ehituse või teedeehitus erialal) » vähemalt kolmeaastane erialal töökogemus » väga hea koostöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus; » algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; » iseseisvus, pingetaluvus, täpsus ja kohusetunne; » hea arvutioskus.   Kasuks tuleb: » töökogemus avalikus sektoris   Omalt poolt pakume: » erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd » eneseteostamise ja täiendamise võimalust antud valdkonnas » summeeritud tööaega, 35 kalendripäeva puhkust   Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus saata hiljemalt 19. aprillil 2020 Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile personal@parnu.ee Märgusõna ”projektijuht ” Info telefonil 444 8302  Märksõnad: projketid, projektijuhtimine, projektijuht, töö Pärnus, tööpakkumised Pärnus, tööpakkumine Pärnus
Pärnu Linnavalitsus Suur-Sepa 16, Pärnu, Pärnu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
DS Smith Packaging Estonia AS Pae 24, Lasnamäe
06 Apr, 2020
€2,000 kuus
- Autoteeninduse töö planeerimine ja tööprotsessi haldamine, - Klientidega suhtlemine ja nõustamine, - Vajalikute tarvikute ja kauba tellimine, - Meeskonna juhtimine, motiveerimine ja värbamine, - Hinnapakkumiste ja arvete koostamine, - Teeninduse arendamine ja haldamine, - Inventuuride teostamine ning dokumentide korrashoid
Kummibox OÜ Teguri 37a, Tartu, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,200 kuus
 Autoremondilukksepp Tartus. Sõidu- ja pakiautode autoremondi ning hoolduste teostus Sõidu- ja pakuautode rehvitöö Märksõnad: autolukksepp, lukksepp, autoremont, rehvitööd, töö Tartus, tööpakkumised Tartus
Kummibox OÜ Teguri 37a, Tartu, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Основные обязанности:                     - проектирование изделий и металлоконструкций                     - согласование и подготовка сборочных чертежей                     - выполнение необходимых технических расчетов   Требования к кандидату:                     - опыт проектирования в AutoCAD / SolidWorks                     - техническая грамотность                     - аналитическое и логическое мышление   Пригодится:                     - высшее образование по специальности                     - знание английского языка   Компания предлагает:                     - конкурентоспособную зарплату                     - возможности самореализации и развития                     - интересные профессиональные задачи и опыт работы
Vimana OÜ Кохтла-Ярве, Ida-Viru County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Põhikohustused:                     - toodete ja metallkonstruktsioonide projekteerimine                     - koostejooniste kooskõlastamine ja ettevalmistamine                     - vajalike tehniliste arvutuste tegemine   Nõuded kandidaadile:                     - projekteerimiskogemus AutoCAD / SolidWorksis                     - tehniline taip                     - analüütiline ja loogiline mõtlemine   Kasulik:                      - erialane kõrgharidus                      - inglise keele oskus     Ettevõte pakub:                     - konkurentsivõimeline palk                     - eneseteostuse ja arengu võimalused                     - huvitavad erialased ülesanded ja töökogemus
Vimana OÜ Kohtla-Järve, Ida-Viru County, Estonia; Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Сварка стальных конструкций по чертежам. Требования к кандидату - Сварочные работы одним из процессов: 135/136, 141, 111 - под каждого специалиста есть  работа - Основные знания по предотвращению сварочных дефектов и методам их устранения - Опыт работы по специальности - Умение самостоятельно работать с чертежами и измерительными инструментами. - Наличие паспорта ЕС, паспорта негражданина Латвии/Эстонии либо вида на жительство в Евросоюзе.** ** В последнем случае базовый тариф оплаты может быть немного ниже. - Знание русского языка на разговорном уровне (для общения с руководством) Фирма предлагает - Средний тариф начиная  от 14 €/час (нетто). Реальная заработная плата зависит от результата сваренных образцов и производственных навыков, соответственно может быть заметно больше. - Денежные премии за качественно сделанную работу - Французские трудовые договора с полным медицинским и социальным пакетом, действующие на территории всей Европы. - Фирма оплачивает подоходный налог, проживание, транспорт, и т.д., все кроме питания. - Работа 48 часов в неделю. - 2-3 месяца работаете во Франции, 2 недели отдыхаете дома. - Два вида трудовых договоров:    *Бессрочный, работа гарантирована на 4-5 лет    *Ограниченный : 3 месяца, предусмотрена 10% премия за весь период если сотрудник качественно и   добросовестно отработал 3 месяца
Vimana OÜ France Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
   -Teraskonstruktsioonide keevitamine vastavalt joonistele.  Nõuded kandidaadile   - Keevitustööd 135/136, 111 või 141 - iga spetsialisti jaoks on tööd   - Põhiteadmised keevitusdefektide ennetamise ja nende kõrvaldamise meetodite kohta   - Eriala kogemus   - Oskus iseseisvalt töötada jooniste ja mõõtevahenditega.   - EL-i passi, Läti/Eesti mittekodaniku passi või alalise elamisloa olemasolu EL-dus.   **** Viimasel juhul võib põhimakse määr olla pisut madalam   - Vene keele oskus vestlustasandil (juhtkonnaga suhtlemiseks)   Ettevõtte pakub:  -  Keskmine tunni tasu alustades 14 EUR puhtalt kätte. Reaalpalk sõltub tulemusest, vastavalt võib olla rohkem. - Rahalised boonused kvaliteetse töö eest - Tööleping Prantsusmaa firmaga, täis meditsiini- ja sotsiaalpaketiga, mis kehtib kogu EL territooriumil -  Ettevõttelt tasutakse maksud, majutus, transport, jne., kõik peale toidu.-     Stabiilset tööd (48 tundi nädalas). - 2-3 kuud töötamist Prantsusmaal, 2 nädalat kodus puhata. -  Kahte tüüpi töölepinguid:       • Piiramatu, töö tagatud 4-5 aastat • Piiratud: 3 kuud, 10% lisatasu kogu perioodi eest, kui töötaja töötas 3 kuud kvaliteetselt ja kohusetundlikult
Vimana OÜ Prantsusmaa Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,200 - €1,600 kuus
Töölise peamiseks tööülesandeks on elektriinstalatsiooni tööd
Light Elekter OÜ Harjumaa, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€1,300 - €1,700 kuus
Otsime oma meeskonda elektrik/objektijuhti. Töö ülesandeks juhtida objekti, teostada objekti dokumentatsioon.
Light Elekter OÜ Harjumaa, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Otsime  oma nooruslikku meeskonda  kogemustega hakkajat värvijat, kelle  tööülesanneteks on metalltoodete värvimine (suruõhupüstol). Tööülesannete hulka kuuluvad: Toodete  puhastamine-lihvimine (vajadusel),  pahteldamine, kruntimine, värvimine, pakkimine. Vajadusel ka oma töö materjali sisse- ja väljavedu tõstukiga. Töö on mitmekesine ja huvitav. Tööaeg E-R 8.00-16.30,  lõuna 30 min + lisaks 2*15 min paus. Vajadusel täiendkoolitusi.  Töötasu vastavalt oskustele.
Lumina Metall OÜ Koke, Tartu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); Huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine; Sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine; Isiku lähedastega suhtlemine; Klienditöö dokumenteerimine.
Hoolekandeteenused AS Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Tegevusjuhendaja na juhendad, toetad ja vajadusel abistad meie kliente nende päeva veetmisel (hommikusöögi valmistamine, tubade koristamine, pesu pesemine, töötegevused, hügieenitoimingud jne) ja suhtled ka kliendi lähedastega. Tööd tehes tagad ühtlasi sõbraliku ja turvalise keskkonna.
Hoolekandeteenused AS Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Töö kirjeldus Lumina Metall OÜ otsib oma kollektiivi hakkajat majaperenaist, kelle ülesandeks on hoida korda ja puhtust meie ettevõtte ole- ja tööruumides ning vähesel määral õuealal. Tööülesannete hulka kuuluvad:   Olmeruumide puhastamine.   Kontoriruumide puhastamine.   Tootmisruumide põrandal liiva ja metallipuru kokku pühkimine käsitsi ja masinaga.   Paar korda aastas akende pesu ja laelampide puhastamine.   Vastavalt hooajale kas ukseesiste liivatamine või suurema prahi kokku pühkimine territooriumil ( ei ole suuri raskuste tõstmisi).   Vajadusel sõidukite seest puhastamine. Nõudmised kandidaadile Sobiv kandidaat on kohusetundlik, aus, oskab oma aega hästi planeerida, armastab puhtust ja oma tööd. Ettevõte pakub   Kaasaegseid töötingmusi.   Tööriideid ja töövahendeid.   Nooruslikku kollektiivi.   Kindlat kuupalka.   Vajadusel täiendkoolitust. TÖÖAEG: E-R 8.00/8.30-16.30/17.00, lisaks 2*15 min pausi ja 30 min lõunat. ASUKOHT 15 KM TARTUST ROIUL.
Lumina Metall OÜ Roiu, Tartu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
TÖÖKOJAMEISTRI TÖÖÜLESANNETEKS ON: * Tootmise igapäevase töö planeerimine koos tootmisjuhiga, selle korraldamine ja täitmine, * Jooniste ettevalmistus tootmiseks, *Tööliste juhendamine ja probleemide lahendamine tootmises, * Sissetuleva - ja väljamineva materjali kontroll, ladustamise/pakkimise jälgimine. * Tootmisjuhi asendamine. * Vajadusel tööriistade/vahendite hankimine. Nõudmised kandidaadile Sa sobid meie toredasse kollektiivi TÖÖKOJAMEISTRIKS, kui : Sul on eelnev töökogemus tootmise juhtimisel Sul on erialane haridus (soovituslik) Sul on hea analüüsi- ja organiseerimisvõime, oled kiire ja täpne Sul on hea vastustus- ja otsustusvõime   Sul on hea eesti keele oskus ja suhtlustasandil vene keele oskus   Sul on hea arvutikasutusoskus (office ja autocad programmid)  Sul on kehtivad juhiload   Ettevõte pakub   stabiilset tööd arenevas ettevõttes E-R 8.00-17.00, 2x15 min kohvipausi + lõuna 1 h ;   vajadusel koolitust,   head meeskonda ja kaasaegset töökeskkonda;   motiveerivat töötasu;   töötasu kokkuleppel
Lumina Metall OÜ Roiu, Tartu County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
€7.00 - €9.00 tunnis
Pakume tööd Ekskavaatorijuhile Harjumaal.  Kaeve ja laadimistööde teostamine,  Kraavide ja tiikide kaevamine, Planeerimistööd, Töötamine Leica 3D masinaga Nõudmised kandidaaadile: Töökas ja kohusetundlik, oskus töödata iseseisvalt, Kui oled töökas ning pakub huvi töötamine rasketehnikaga siis helista  +372 53901847 Töötasu 7-9 eur/neto Võimalik töösõiduk või kompensatsioon oma sõiduki kasutamisel. Märksõnad: Ekskavaator, ekskavaatorijuht, roomikekskavaator, kopajuht
Sewa OÜ Harju County, Estonia Täisajaga - Full Time
06 Apr, 2020
Tender Heart Veterinary Care PC, a privately owned, personal touch veterinary clinic is looking for an energetic, compassionate, companion animal veterinarian to serve our patients and clients at the highest level. We are well equipped with in-house laboratory, out-laboratory, digital radiography, high-speed dental unit, CO2 Companion Laser and state of the art surgical monitoring. We also offer cold laser and small animal massage therapy. Exceptional compensation package includes salary base guarantee and bonus commissions, CE, professional insurance, licensing reimbursement, health insurance, generous PTO, retirement plan, and more. Work life balance is exceptionally important to our practice, we truly feel it helps us provide the most exceptional care in our area. Our team includes amazing support staff, CVT's, Assistants and CSR's to keep you well supported. Weekend and after hour emergencies are referred to local ER. We look forward to you joining us soon! Current Massachusetts DVM License and DEA required.
Myveterinaryjobboard.com Gardner, MA, USA
06 Apr, 2020
Emergency Veterinarian - Tinton FAlls, NJ Job Summary Our veterinary client is currently seeking an experienced, highly reliable Emergency Veterinarian to join the Tinton Falls team. With a focus on preventive medicine as well as surgical intervention, the Veterinarian will work in a friendly, supportive atmosphere with other dedicated professionals. Compensation and Benefits Package Excellent base salary negotiable to every level of experience Continuing Education (CE) allowance Full health benefits, PTO, Vacation, short & long term disability Progressive veterinary office with available funds to pursue cutting edge medicines and procedures Job Responsibilities Examine and treat animals on a first-come, first-serve basis as well as by appointment Cultivate positive relationships with customers and their animals through regular communication and excellent record-keeping Prioritize traumatic injuries and serious illnesses to ensure that all animals receive time sensitive care Educate clients on the importance of vaccinations, heart worm treatments, flea and tick treatments and other aspects of preventive care Perform or assist with surgeries Train new veterinary assistants and other members of the support staff Job Requirements 3+ years of experience as a Veterinarian 3+ years of surgery experience Licensed Veterinarian (NJ preferred but any transferable state license will be accepted) Working knowledge of digital radiography Please apply to this post to learn more about the position and special veterinary clinic.
Myveterinaryjobboard.com Howell Township, NJ, USA
06 Apr, 2020
Seeking an associate veterinarian at a privately-owned small animal clinic located in north Phoenix. This is a two-doctor small animal clinic that stays busy and serves our clients with fair prices. Plenty of opportunity to learn and grow. Digital radiographs and dental x-rays, high-speed dental machine, Idexx in-house labs, all computerized records, and highly trained staff. The clinic performs surgeries (mostly spays and neuters, but other surgeries depending on the skill level of the veterinarian) and also sees appointments. Prior surgical experience would be helpful. The position would be for 4 days per week: Mondays (surgery 7:30 until around 3:30), Tuesdays (surgery 7:30 until around 3:30), Fridays (appointments 9:00-3:30), and Saturdays (appointments 8:00-1:00). One Saturday per month would be off. Approximately 28-30 hours per week. No evening calls. Salary $115,000 to include 2 weeks vacation, CE allowance, veterinary licenses and all membership dues. Permanent part-time surgery on Mondays and/or Tuesdays or appointments on Fridays and/or Saturdays would also be considered. Salary for part-time would be $90 per hour, $100 on Saturday.
Myveterinaryjobboard.com Phoenix, AZ, USA
06 Apr, 2020
Are you tired of not having a work-life balance? Do you feel burnt out from working 4-5 days a week? Is corporate making you feel like you have no voice? Then we might be the place for you! Who we are: Anasazi Animal clinic is a locally owned (not corporate) small animal clinic 1 mile from downtown Gilbert. We are a cat-friendly and dog-friendly Fear Free practice. We offer progressive medical, surgical and dental services to our clients. Our goal is to provide the best service and interaction with every client every time. We offer digital radiography, digital dental radiography, surgical laser, ultrasound, therapeutic laser, soft tissue surgery, orthopedic surgery, advanced dentistry, advanced anesthetic monitoring, PRP/stem cell therapy and stress the importance of preventive care. Our sister clinic (East Valley Animal Hospital) is a half mile away with whom we share resources, services and knowledge. Between the 2 clinics, there are 5 vets. Who we are looking for: Prefer an experienced veterinarian but would consider a new graduate. Must have basic soft tissue surgery and dentistry skills. Must have excellent people skills. Prefer someone who is motivated, positive, can work independently and has a strong work ethic. What we offer: Work- life balance with 3 1⁄2 -4 day work week, no late nights or on call, no Sundays. Base salary plus production bonus, paid CE, paid time off, health benefits, 401K, and a supportive team environment.
Myveterinaryjobboard.com Phoenix, AZ, USA
06 Apr, 2020
Have you dreamed of a career where you aren't worried about hitting production numbers? Where you aren't stressed about hitting certain quotas? We believe in practicing veterinary medicine in a simple way. We recommend what we would want for our own pets, and we value the golden rule- treat others how we want to be treated. It really can be that simple. Welcome to Bethel Animal Health. Bethel Animal Health is a well-established full-service practice seeking to add a Veterinarian to our passionate and friendly team. In addition to being a full-service hospital, we also operate a high volume spay-neuter operation. We are dedicated to being an integral part of our local community, as well as providing high quality patient care to everyone no matter what their financial situation may be. We believe advocating for spaying and neutering is crucial to the animal overpopulation problem. A strong emphasis is placed on client education, judgement free interactions, and strengthening the doctor/client/pet bond. Majority of our clients drive greater than 30 minutes to get to us, some drive hours. They are passing dozens of clinics on their way. We want them to have an exceptional experience, and know they are going to get the best care for their pet. We value our employees and do our best to provide an above-average work-life balance. We are closed Sundays and on all major holidays and do not offer after hour emergency care. In addition to this, we pride ourselves on frequent group outings where we can decompress and have some fun outside of work together, and with each other's families. We strive for every employee to enjoy coming to work, and knowing they are in a safe, judgement free atmosphere where we all want one common goal- to make pet's and their families lives better through their interactions with us. Position available for a full time or part time general practitioner. We welcome all applicants- new and experienced. A strong team player, friendly, hardworking, caring, and compassionate individual is required of all team members. Pay is based on experience. If you are interested in joining our team, please contact us! We are excited to meet you! Please be prepared to send a resume and references. Job Types: Full-time, Part-time We offer full-service, comprehensive medical care with the assistance of the following technologies: Full in-house laboratory Ultrasound Digital X-ray Dental suite with high speed drilling capabilities Full in-house pharmacy Therapeutic K-laser Benefits Medical insurance- we pay 60% of your premium, 100% of dependent's premium Annual CE allowance We pay your DEA license renewals, OVMA dues, AVMA dues, Ohio veterinary license renewal, as well as PLIT insurance 401K AFLAC options Paid vacation time and holidays Personal pet care at cost Relocation assistance negotiable Work Location: One location- Bethel, Ohio Education: Doctorate (Required) License: DVM, or equivalent (Required) Work authorization: United States (Required)
Myveterinaryjobboard.com Bethel, AK, USA
06 Apr, 2020
We have an opening for a full or part-time small animal practitioner in Middleport, New York. Flexible scheduling is available with reasonable hours and time for work-life balance. No after-hours emergencies or on-call required. We offer a competitive, production-based salary with a guaranteed base salary. Benefits include health insurance, 401 K (after 1 year), paid vacation, liability and disability insurance, licensing fees, continuing education, VIN membership, dues for 3 organizations, clothing allowance, discounted pet services and pet boarding. We offer a great opportunity for professional growth in an AAHA certified hospital. The hospital is well equipped to provide the practitioner with modern diagnostic tools including digital radiology and dental radiology, diagnostic ultrasound including echocardiography, and in-house laboratory capabilities. Our technicians are uniquely skilled, experienced, and offer great support to both new graduates and experienced doctors. The team of doctors have experience ranging from 7 to 33 years and are excited to support and mentor a new team member. The hospital is located in Middleport NY, 30-40 minutes from downtown Buffalo or Niagara Falls and about 1 hour away from the Canadian border. Middleport is celebrated as a very friendly community and a great place to raise a family! Lakes Erie and Ontario are nearby and provide opportunities for swimming, fishing, and boating. The Buffalo waterfront is newly revitalized offering entertainment for the entire family. There are many local breweries and scenic wine trails. Western New York can be enjoyed during all four beautiful seasons with hiking, amusement parks, dog parks, camping, ice-skating, skiing or snowmobiling. Ridge Animal Hospital was established in 1965. A second location was opened in Lockport NY in 1995. Originally serving all species, the practice became strictly small animal in 2006. Between the two practices there are 5 veterinarians and 10 veterinary technicians. We look forward to hearing from you and hope you join our team! Contact us by email or send a resume to: Ridge Animal Hospital 3493 Stone Rd Middleport, NY 14105
Myveterinaryjobboard.com Middleport, NY 14105, USA
06 Apr, 2020
The Babinski Foundation animal shelter located in Pequot Lakes MN is seeking Full Time or Part Time staff shelter Veterinarian to join our animal welfare team. Veterinarian must be motivated and self directed who values exceptional medical standards of care. Attractive starting salary of 90k with benefit package.
Myveterinaryjobboard.com Pequot Lakes, MN 56472, USA
06 Apr, 2020
Exciting opportunity at a busy small animal practice in west central Indiana! Battle Ground Veterinary Clinic, P.C. is looking to hire a full-time veterinary assistant AND a full-time registered veterinary technician. This post is for two vacancies at our clinic. Join our team and help dogs, cats and the humans who care for them! We are looking for two or more reliable, highly motivated and compassionate individuals to join our staff. We are a full-service, AAHA-accredited small animal hospital located in a beautiful country setting adjacent to Prophetstown State Park with easy access to Lafayette, West Lafayette and the Purdue Campus. We have an awesome client base and a close-knit, family-like workplace. The clinic is privately owned and provides excellent wellness, medical and surgical services to small animals in addition to some unique offerings such as acupuncture, chiropractic care, rehabilitation and advanced orthopedic surgeries. We strive to be the best in our area and need additional team members to help us provide superior care to the clients and patients we serve. Full-time hours are available with limited weekend duties and paid time off after 90 days. Veterinary Assistant Job Duties Include: -Checking in of appointments and obtaining medical history and patient vitals -Drawing up vaccines, trimming nails, restraining dogs and cats -Care of dogs and cats boarding at our facility -Cleaning, mopping, laundry -More advanced duties can be performed depending on experience level; many of our assistants perform venipuncture, assist with anesthesia monitoring and provide client education Pay is negotiable but starting range is $10-14/hour Veterinary Technician Job Duties Include: -Above duties listed under Veterinary Assistant PLUS -Obtaining samples for laboratory testing -Induction, intubation and maintenance of anesthesia -IV, urinary catheter placement -Obtaining dental and survey radiographs -Client education including surgery/hospitalization discharges -Preparation of estimates for services, input of charges -Performance of complete dental scale and polish -More advanced duties can be taken on depending on experience and aptitude including inventory management, staff scheduling and maintenance of AAHA training. Pay is negotiable but starting range is $16-26/hour Check out our website to learn more about us: or Like Us on Facebook - Battle Ground Veterinary Clinic, P.C. Must be comfortable using computers, learning medical record software and have a professional appearance and demeanor. There is a physical component to this job and applicants must be able to lift up to 50 pounds and remain on their feet all day. Previous experience in the veterinary field preferred but not required. NOTES: 2 openings.
Myveterinaryjobboard.com West Lafayette, IN, USA
06 Apr, 2020
Job Summary Our veterinary client is currently seeking an experienced, highly reliable Veterinarian to join the team. With a focus on preventive medicine as well as surgical intervention in a friendly, supportive atmosphere with other dedicated professionals. Job Responsibilities Examine and treat animals on a first-come, first-serve basis as well as by appointment Cultivate positive relationships with customers and their animals through regular communication and excellent record-keeping Prioritize traumatic injuries and serious illnesses to ensure that all animals receive time sensitive care Educate clients on the importance of vaccinations, heart worm treatments, flea and tick treatments and other aspects of preventive care Perform or assist with surgeries Train new veterinary assistants and other members of the support staff Job Requirements 3+ years of experience as a veterinarian 3+ years of experience as a surgeon Licensed Veterinarian in State of NY Working knowledge of digital radiography
Myveterinaryjobboard.com West Babylon, NY, USA
06 Apr, 2020
We are seeking a small animal veterinarian. We are a privately owned practice comprised of 6 veterinarians, 15 full-time support staff (including 4 licensed veterinary technicians), & 20 part-time support staff. Working together, our mission is to provide the highest quality veterinary medicine through a responsive, dedicated staff committed to individual attention & customer satisfaction. For new employees, that means us providing the necessary support to on-board successfully & maintain a healthy work-life balance in a city bustling with growth & opportunities. Fringe Benefits · 100% relocation expenses · 10% sign-on bonus · 3% 401(k) · Paid continuing education · Profit sharing · Group insurance for health (platinum policy), dental (with orthodontics), & vision · Payment of AVMA dues & Michigan licenses · Competitive salary Required qualifications · State of Michigan Veterinary & Pharmacy licensure · All levels of work experience in small animal practice will be considered · Available 1 to 5 weekdays, 1-in-3 Saturdays, & 1-in-6 Sundays Desired qualifications · Experience in orthopedic surgery, dentistry, or sonography Practice Features · AAHA accredited since 1972 · Digital radiography, including dental · Idexx Procyte, Catalyst, & Sedivue · Class IV Laser & underwater treadmill · Certified veterinary acupuncturist & canine rehabilitation practitioners Please contact Kelly Clark with questions (tel: ext. 108 ). Applications should be emailed to the same address & include a letter of intent, resume, & contact information of 3 professional references. All correspondence will be held in strictest confidence.
Myveterinaryjobboard.com Lansing, MI, USA
06 Apr, 2020
Emergency Veterinarian Needed- Stamford, CT. Have it all - career satisfaction, compensation and quality of life. Signing and relocation bonus offered. Cornell University Veterinary Specialists (CUVS) is seeking an experienced and/or internship-trained Emergency Doctor to join our incredible ECC Department. Full-time, part-time and per-diem opportunities are available. We are different. CUVS is not your usual Emergency-Specialty hospital. We are mission-driven to provide the best possible medical care. We pride ourselves on an unparalleled culture that promotes outstanding and collaborative medicine, innovative practice and a phenomenal work environment with a close-knit team of clinicians and staff. We are committed to a culture of learning that promotes and inspires continual expansion of our Emergency clinicians as professionals, and as individuals. Professional growth is enhanced through close collaboration with specialists well as journal club, M&M rounds, and the opportunity to participate in resident rounds. A generous CE allowance enables annual travel to national or international conferences, and opportunities exist for interested individuals to participate in clinical trials. We are also focused on providing and promoting a healthy work environment that ensures clinician well-being and sustainability, particularly in the Emergency Service. A typical work week is 3 shifts (approximating 36 hours/week) with built-in dedicated time built in for medical records. Flexible scheduling opportunities are available, as well as a fixed and predictable schedule. Our level 1 VECCS-certified ECC Service has the staff, expertise, tools and technology needed for optimal patient care and clinical efficiency. The department comprises an Emergency Service and a dedicated ICU, staffed by a robust and talented support team that includes several veterinary technician specialists and client liaisons. We are fully equipped with in-house lab, ultrasound, CT, and advanced monitoring and treatment capabilities. CUVS has board-certified specialists in Emergency-Critical Care (4), Internal Medicine (3), Surgery (2), Oncology, Ophthalmology, Dermatology, Cardiology, Sports Medicine & Rehabilitation, as well as advanced Interventional Radiology-Endoscopy. Our Emergency doctors are an integral part of the cohesive CUVS medical and leadership teams, working with criticalists 365 days/year, and well supported by other specialists during work hours and on-call. Located in Harbor Point, Stamford, on Connecticut's "Gold Coast", the area offers beauty, a rich and diverse cultural experience, and myriad water and other outdoor activities. We are 45 minutes from Manhattan and minutes from commuter trains and I-95, offering easy access to other parts of the Northeast. There is truly something for everyone here! CUVS offers an outstanding compensation package , including a generous time off allowance, matching 401K, medical, dental, pet, disability and life insurance, and access to Cornell's electronic library and resources. Additional compensation benefits include the option for a signing bonus/relocation costs and assistance with finding housing in the area. CUVS is a great place to practice at your best. Individuals with a passion for their work, a strong sense of collaboration and teamwork, and an appreciation for diversity are strongly encouraged to apply.
Myveterinaryjobboard.com Stamford, CT, USA
06 Apr, 2020
A small veterinary clinic specializing in small animals (dogs, cats, exotics, etc.) seeks an experienced, highly reliable veterinarian to join our practice. We've been serving the North Arlington area for 40+ years and have established a wonderful relationship with our community. We offer digital radiography, cold laser therapy and in-house blood chemistry and whole blood diagnostics. Experience with other diagnostic equipment and treatment devices would encourage us to purchase those for the clinic. We're interested in speaking with you if you genuinely love animals and if you're as committed to pet parent education as you are to treating animals. Our clinic focuses on preventive medicine as well as surgical intervention, particularly for spaying and neutering animals. We're looking for an experienced vet who wants to work in a friendly, supportive atmosphere with other dedicated professionals.
Myveterinaryjobboard.com Garland, TX, USA
06 Apr, 2020
Agape Veterinary Clinic is seeking a FT or PT veterinarian to join our 3 Doctor team. Our practice is located in the Finger Lakes region of New York and within one hour of Cornell University. A comfortable schedule with limited emergency care will allow you the time to enjoy what this beautiful area has to offer. Whether its a relaxing glass of wine along the shores of Seneca Lake or an amazing hike through Taughannock Falls State Park or an exciting skiing adventure, the Finger Lakes has something for everyone. Health insurance, CE allowance, Association dues, VIN, 401K and Employee pet care compliment our competitive Pro-Sal based compensation. Experienced veterinarians along with new grads are encouraged to apply. Come join our amazing team!
Myveterinaryjobboard.com Elmira, NY, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:Arthur, TN-37707
Myveterinaryjobboard.com Arthur, NE 69121, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:Shawanee, TN-37867
Myveterinaryjobboard.com Harrogate, TN, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:Ewing, VA-24248
Myveterinaryjobboard.com Ewing Township, NJ, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:Tazewell, TN-37879
Myveterinaryjobboard.com Tazewell, VA, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:Arthur, TN-37707
Myveterinaryjobboard.com Arthur, NE 69121, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:New Tazewell, TN-37824
Myveterinaryjobboard.com New Tazewell, TN, USA
06 Apr, 2020
Please see Special Instructions for more details. Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee Position Details Position Information Position Title Assistant Professor of Veterinary Medicine, Center for Innov Department CVM Academic Affairs Position Category Faculty Job Description The Assistant Professor of Veterinary Medicine for the Lincoln Memorial University-College of Veterinary Medicine, Center for Innovation in Veterinary Education and Technology (CIVET) is responsible for contributing to the research, development, delivery and validation of small and large animal clinical skills content. This includes teaching medical and surgical skills, developing veterinary medical educational resources, developing models and innovative instructional methods; and performing validation research. The Candidate will work directly with the Director of CIVET, the Director of Small Animal Clinical Skills, and the Director of Large Animal Clinical Skills. Required Qualifications *Veterinary Medical degree from AVMA accredited college or school; *in good professional standing; and *experience with large and small animal veterinary medicine. Preferred Qualifications *Advanced degree in veterinary medical education and/or specialty board certification are highly desirable. Physical Demands Campus Harrogate Job Duty: Promote the mission of Lincoln Memorial University to all faculty, staff, students, and to the community at large; Job Duty: promote effective working relationships among faculty, staff, and students; Job Duty: teach Small Animal and Large Animal Clinical Skills courses through models, cadavers and live animals; Job Duty: apply clinical experience to advance teaching purposes; Job Duty: develop, maintain and revise clinical skills teaching materials; Job Duty: implement creative solutions and novel approaches to improving students clinical competencies; Job Duty: participate in tutoring, assessment, and remediation of CVM professional students; Job Duty: actively participate in the clinical skills research program; Job Duty: communicate effectively with participants, peers and supervisors with appropriate communication, conflict resolution and problem solving skills that promote an environment of cooperation; Job Duty: participate in national and local meetings to improve operations; Job Duty: participate on university committees; Job Duty: complete required institutional, program accreditation, and other reports necessary for the advancement of University programs, both on campus and at extended campus sites; Job Duty: perform selected clinical services as needed; Job Duty: participate in community outreach programs; Job Duty: perform other duties as assigned. Posting Detail Information Posting Number F00114P Job Open Date 12/16/2019 Job Close Date Open Until Filled Yes Special Instructions Summary Harrogate, Tennessee #MON Harrogate, Tennessee About the Institution Lincoln Memorial University is a values-based learning community dedicated to providing educational experiences in the liberal arts and professional studies. The main campus is located in Harrogate, Tennessee. For more information about employment opportunities, contact the Office of Human Resources at or . AA/EEO Statement Lincoln Memorial University is an Equal Opportunity and Affirmative Action education institution. Lincoln Memorial University prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, veteran status, sexual orientation, marital status, parental status, gender, gender identity, gender expression, and genetic information in all University programs and activities. Background Check Statement The University will conduct criminal background checks on all employees. Background checks may include but are not limited to confirmation of the individual ' s identity, credit information, motor vehicle driving record, review of an individual ' s criminal conviction record (if any), verification of any license, and certificate or degree required for the position. Knoxville News Sentinel. Category:Education, Keywords:Assistant Professor, Location:Shawanee, TN-37867
Myveterinaryjobboard.com Harrogate, TN, USA
Tööd kategooria järgi